1) Różaniec po łacinie to ''rosarium'' i oznacza: a) najpiękniejsza modlitwa b) Zdrowaś Maryjo c) wieniec mistycznych róż d) złota korona e) miłosierdzie f) droga do Nieba 2) Kiedy i gdzie ustanowiono Święto Matki Bożej Różańcowej? a) 17 października 1571, Palermo b) 27 października 1580, Genua c) 7 października 1578, Macedonia d) 23 października 1563, Bari e) 7 października 1571, Lepanto f) 17 października 1571, Genua 3) Ile encyklik papież Leon XIII poświęcił różańcowi? a) 28 b) 17 c) 7 d) 11 e) 3 f) 100 4) Który papież nosił tytuł ''Papież Różańcowy''? a) Jan Paweł II b) Leon XIII c) Jan I d) Benedykt I e) Urban VIII f) Pius VIII 5) W różańcu odmawiamy 150 Zdrowaś na podobieństwo: a) 150 Świętych b) 150 Aniołów c) 150 Chmur d) 150 Wiernych e) 150 Modlitw f) 150 Psalmów

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?