1) Iustum matrimonium je a) divlji brak b) zakonit brak c) poništen brak d) crni mrak 2) Trajna namjera da se ostane u braku naziva se a) affectio maritalis b) affectio natalis c) affectio fatalis d) affectio letalis 3) Oblik braka u kojem žena ostaje povezana s obitelji u kojoj je rođena zove se a) matrimonium cum manu b) matrimonium sine manu 4) Što od navedenog NIJE vrsta braka a) coemptio b) concubinatum c) confarreatio d) per usum 5) Što su sponsalia a) sponzoriranje b) kupovina c) zaruke d) udaja 6) Kako se naziva svadbeni veo mladenke? a) floreum b) igneum c) maximum d) flammeum 7) Thalamus NIJE naziv za a) bračnu sobu b) organ u tijelu c) svečanu povorku d) bračni krevet

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?