1) Što su prometni znakovi? a) Znakovi koji prenose poruke samo vozačima b) Znakovi koji prenose poruke samo pješacima c) Znakovi koji prenose poruke pješacima i vozačima 2) Prometna sredstva su vozila za prijevoz putnika i robe. a) DA b) NE 3) Kuda se kreću prometna sredstva? a) Samo cestom. b) Cestom, prugom, vodom i zrakom. c) Cestom i prugom. 4) Kako se ponašamo u prometnim sredstvima? a) Ometamo vozača. b) Glasno pričamo. c) Pristojno. 5) Prometni znakovi zabrane imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 6) Prometni znakovi upozorenja imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 7) Prometni znakovi obavijesti imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 8) Prometne znakove moramo poštovati zbog a) zabave b) naše sigurnosti c) dolaska u školu na vrijeme 9) Autobus a) plovi vodom b) prometuje cestom c) leti zrakom d) vozi prugom 10) O sigurnosti pješaka i vozača u prometu brine a) kontrolor leta b) prometni policajac c) mornar 11) Vlak a) plovi po vodi b) prometuje cestom c) leti zrakom d) vozi prugom 12) Brod a) plovi po vodi b) leti zrakom c) vozi prugom d) prometuje cestom 13) Zrakoplov a) plovi po vodi b) leti zrakom c) vozi prugom d) prometuje cestom 14) Putnici ulaze u autobus i izlaze iz njega a) na peronu b) u luci c) na cesti 15) Autobusom upravlja a) kondukter b) vozač c) pilot 16) Kondukter a) vozi autobus b) pregledava karte c) prodaje sokove 17) Lokomotivu vlaka vozi a) pilot b) vozač c) strojovođa 18) Peron je mjesto a) na kojem putnici kupuju kartu b) na kojem putnici ulaze u vlak 19) Kolosijek je pruga uz peron. a) DA b) NE 20) Teretni vlak prevozi putnike. a) DA b) NE 21) Teretni vlak prevozi teret. a) DA b) NE 22) Tijekom vožnje u vlaku se o putnicima brinu: a) mornari b) kondukteri c) kontrolori leta 23) Brod kreće na putovanje a) sa perona b) iz luke 24) Brodom upravlja a) vozač b) pilot c) brodski časnik 25) Putnički brod prevozi a) putnike b) teret c) vozila 26) Teretni brod prevozi a) putnike b) teret c) vozila 27) Trajekt prevozi a) putnike b) teret c) putnike i vozila 28) Posadu broda čine a) vojnici b) putnici c) mornari 29) Zrakoplov prevozi putnike i teret po cijelom svijetu. a) DA b) NE 30) Zrakoplovom upravlja a) vozač b) pilot c) strojovođa 31) Zrakoplovi polaze a) sa perona b) iz luke c) iz zračne luke 32) O putnicima se u zrakoplovu brine a) vozač b) kondukter c) domaćica ili domaćin zrakoplova 33) Točno vrijeme polaska zrakoplova doznajemo a) u redu plovidbe b) voznome redu c) redu letenja 34) Naš grad nema luku. a) DA b) NE 35) Putnik za putovanje treba imati a) hranu b) putnu kartu c) lijepu odjeću 36) Putne karte kupuju se a) u dućanu b) u školi c) na blagajni

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?