Na jakie samogłoski wymienia się ó , Po jakich spółgłoskach piszemy rz , Podaj przykłady gdzie piszemy na końcu arz, Napisz trzy czasowniki, Wybierz przymiotnik i go postopniuj, Wypisz wyrazy z ó niewymiennym, Napisz 2 zdania z czasownikami, Podaj pięć wyrazów z ch, Ch wymienia się na - podaj przykłady, Co piszemy wielką literą - podaj 4 przykłady, Wypisz samogłoski, Zapisz 5 dowolnych wyrazów w kolejności alfabetycznej, Napisz wyrazy gdzie ó będzie na początku, Zapisz czasowniki w trzech czasach: zrobił, czyta, napisał, spotka, Podaj wyrazy z końcówkami arz, erz, Ułóż jak najwięcej wyrazów ze słowa przebiśnieg, Zapisz 5 par wyrazów bliskoznacznych, Na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik, przymiotnik, Rozwiń zdanie z użyciem 2-3 wyrazów: Dziecko ogląda., Napisz cały alfabet.

edukacja wczesnoszkolna

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?