Create better lessons quicker
celwyddog - Ddim yn dweud y gwir., digywilydd - Ddim yn ymddwyn yn dda., cenfigennus - Eisiau pethau rhywun arall., cydwybodol - Gweithio'n galed.,

adolygu ystyr ansoddeiriau

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c