Create better lessons quicker
celwyddog - Ddim yn dweud y gwir., digywilydd - Ddim yn ymddwyn yn dda., cenfigennus - Eisiau pethau rhywun arall., cydwybodol - Gweithio'n galed.,

adolygu ystyr ansoddeiriau

by 2mereridll

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives