1) č / ć a) sreča b) sreća 2) ije / je a) lijep b) ljep c) lijepši d) ljepši e) najlijepši f) najljepši 3) dž / đ a) tinejdžer b) tinejđer 4) ije / je a) ocijena b) ocjena 5) č / ć / ije / je a) čovijek b) ćovijek c) čovjek d) ćovjek 6) ije / je a) vrijeme b) vrjeme 7) ije / je a) dijete b) djete c) dijeteta d) djeteta 8) ije / je a) dijeca b) djeca 9) č / ć a) večer b) većer 10) č / ć a) vruče b) vruće 11) dž / đ a) džep b) đep 12) ije / je / č / ć a) diječak b) dječak c) dijećak d) djećak 13) ije / je a) svijet b) svjet c) svijetovi d) svjetovi 14) ije / je a) cvijet b) cvjet c) cvijetovi d) cvjetovi 15) ije / je / č / ć a) odiječa b) odijeća c) odječa d) odjeća 16) ije / je a) odijelo b) odjelo 17) ije / je a) htijela b) htjela 18) ije / je / i a) htijeo b) htjeo c) htio 19) ije / je / dž / đ a) svijedodžba b) svjedodžba c) svijedođba d) svjedođba 20) dž / đ a) pidžama b) piđama 21) č / ć a) moč b) moć 22) č / ć a) domača zadača b) domača zadaća c) domaća zadača d) domaća zadaća 23) ije / je a) primijeniti, promijenim... b) promjeniti, promjenim 24) ije / je a) primijetiti, primijetim... b) primjetiti, primjetim... 25) č / ć a) piče b) piće 26) dž / đ a) osudžen b) osuđen 27) č / ć a) drveče b) drveće 28) ije / je / č / ć a) cviječe b) cvijeće c) cvječe d) cvjeće 29) ije / je a) uvijek b) uvjek 30) ije / je a) poslije b) poslje 31) č / ć a) početi b) poćeti 32) č / ć a) učiti b) ućiti c) učenik d) ućenik 33) ije / je a) književno dijelo b) književno djelo 34) ije / je a) u drugom dijelu knjige b) u drugom djelu knjige 35) ije / je / i a) odnijeti b) odnjeti c) odnijela d) odnjela e) odnjeo f) odnio 36) ije / je / e / i a) donijeti b) donjeti c) donijela d) donjela e) donjeo f) donio 37) ije / je / e / i a) prenijeti b) prenjeti c) prenijela d) prenjela e) prenjeo f) prenio 38) ije / je / i a) živijeti b) živjeti c) živiti 39) ije / je / i a) letijeti b) letjeti c) letiti 40) ije / je / i a) poludijeti b) poludjeti c) poluditi 41) ije / je / i a) grmijeti b) grmjeti c) grmiti 42) ije / je / i a) volijeti b) voljeti c) voliti 43) ije / je / i a) molijeti b) moljeti c) moliti 44) ije / je / i a) zamolijeti b) zamoljeti c) zamoliti 45) dž / đ a) rodžendan b) rođendan 46) č / ć a) priča, pričati... b) prića, prićati... 47) č / ć a) noč b) noć 48) ije / je / č / ć a) riječ b) rijeć c) rječ d) rjeć 49) ije / je a) vijetar b) vjetar c) vijetrovito d) vjetrovito 50) ije / je / i a) uspijeti b) uspjeti c) uspijela d) uspjela e) uspjeo f) uspio 51) ije / je a) dijevojčica b) djevojčica c) dijevojćica d) djevojćica 52) ije / je a) rijeka b) rjeka 53) ije / je a) mijesto b) mjesto 54) ije / je a) pijesma, pijevati... b) pjesma, pjevati 55) ije / je / č / ć a) osiječaj, osiječati, osiječam... b) osječaj, osječati, osječam... c) osijećaj, osijećati, osijećam... d) osjećaj, osjećati, osjećam... 56) dž / đ a) džak b) đak 57) č / ć a) peč b) peć 58) ije / je a) dijeliti, podijeliti... b) djeliti, podjeliti... 59) č / ć a) činiti, učiniti... b) ćiniti, ućiniti... 60) č / ć a) čudno b) ćudno 61) č / ć a) uopče b) uopće 62) č / ć a) ču, češ, če, čemo, čete, če b) ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će 63) ije / je a) slijedeći put b) sljedeći put 64) ije / je a) riješiti b) rješiti c) riješenje d) rješenje e) riješen f) rješen 65) ije / je a) pobijediti b) pobjediti c) pobijeda d) pobjeda 66) ije / je a) promijeniti b) promjeniti c) promijena d) promjena 67) ije / je a) mijenjati, mijenjam... b) mjenjati, mjenjam... 68) ije / je a) snijeg b) snjeg c) sniježni d) snježni 69) ije / je a) ozlijediti se b) ozljediti se c) ozlijeda d) ozljeda 70) č / ć a) čaša b) ćaša 71) č / ć a) ključ b) kljuć 72) č / ć a) nosač, pjevač, igrač... b) nosać, pjevać, igrać... 73) dž / đ a) džungla b) đungla 74) dž / đ a) andžeo b) anđeo 75) ije / je / č / ć a) cijev b) cjev c) cijevčica d) cijevćica e) cjevčica f) cjevćica 76) č / ć a) značenje b) znaćenje 77) ije / je / dž / đ a) povrijedžen b) povrjedžen c) povrijeđen d) povrjeđen 78) č / ć a) ljuči b) ljući 79) ije / je a) utijeha b) utjeha 80) ije / je a) smijeh b) smjeh c) osmijeh d) osmjeh e) smiješak f) smješak 81) ije / je a) osmijehnuti se b) osmjehnuti se 82) č / ć a) običan b) obićan 83) ije / je a) cijena b) cjena 84) ije / je a) cijeniti, cijenim... b) cjeniti, cjenim... 85) ije / je a) sviježe mlijeko b) svježe mljeko c) sviježe mljeko d) svježe mlijeko 86) č / ć a) čep b) ćep 87) č / ć a) ručak b) rućak 88) ije / je / i a) vidijeti b) vidjeti c) viditi 89) dž / đ a) kradža b) krađa 90) ije / je a) cijeli b) cjeli 91) č / ć a) autič, slonič, nožič... b) autić, slonić, nožić... 92) č / ć a) več b) već 93) č / ć a) početak b) poćetak 94) ije / je / dž / đ a) vrijedžanje b) vrjedžanje c) vrijeđanje d) vrjeđanje 95) ije / je a) sijediti b) sjediti c) sijediti (osijediti - kosa) d) sjediti (osjediti - kosa) 96) č / ć a) očajan b) oćajan 97) č / ć a) odlučiti b) odlućiti 98) č / ć a) odličan b) odlićan 99) č / ć a) pomoč b) pomoć 100) ije / je a) bijeg b) bjeg c) biježati d) bježati e) bjegunac f) bijegunac

Pravopis: ije / je / č / ć / dž / đ - 7ab OŠ V. Holjevca (22./23.)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?