točno: Pojam lirika nastaje prema grčkoj riječi za instrument., Pojam lirike u antici uključuje i pjesme koje se nisu izvodile uz liru., Elegija je podvrsta lirike., Melika ili prava lirika se dijeli na korsku i monodičku liriku, Grčka lirika sačuvana je samo fragmentarno., Strofa u kojoj se piše elegija je elegijski distih., Elegija je nastala u Joniji, Jedan od grčkih elegičara bio je Kalin., netočno: Pojam melika nastaje po grčkoj riječi za instrument., Lirika je najstariji naziv za pjesništvo, Vrstu pjesme određuje samo metrički oblik., Elegija je podvrsta melike., Elegija je pisana u daktilskom heksametru., Jezik elegije je blizak jeziku tragedije., Jedan od grčkih elegičara bio je Alkej.,

Grčka lirika_opći pojmovi_elegija

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?