Anfon, Anghofio, Ateb, Benthyg, Bwyta, Canu, Cario, Cerdded, Codi, Cofio, Colli, Chwarae, Chwilio, Cymryd, Cysgu, Darllen, Dawnsio, Dechrau, Deffro,

Level 4 Verbs - First 20 in List of 60 verbs

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?