1) Brut je pripadao drevnom rimskom rodu koji je a) izbacio etrurske kraljeve s prijestolja. b) podupirao stari kraljevski poredak. 2) Obrazovao se u filozofiji i govorništvu a) u Ateni i na Rodosu. b) u Rimu i u Ateni. c) u Rimu i na Rodosu. 3) Njegov je otac po zapovjedi Pompeja ubijen jer je bio a) Sulin saveznik. b) Sulin protivnik. 4) Brut je bio izrazito a) rječit. b) dobar. c) svadljiv. 5) Često se u odlukama vodio a) boljitkom države. b) vlastitim boljitkom. c) boljitkom stranke. 6) Bruta je nakon građanskog rada između Cezara i Pompeja spasio a) Pompej. b) Cezar. 7) Brutova majka bila je prijateljica a) Katona. b) Pompeja. c) Cezara. 8) Brut se odlučio sudjelovati u zavjeri protiv Cezara a) da spasi sebe. b) da spasi republiku od diktature. c) da se osveti Cezaru. 9) Jedan od njegovih suurotnika bio je i a) Antonije. b) Oktavijan. c) Kasije. 10) Brut je život završio nakon bitke kod Filipa a) od vlastite ruke. b) od ruke pratitelja. c) od posljedica ranjavanja.

Marcus Iunius Brutus - razumijevanje teksta

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?