TOČNO: ISUS JE GOVORIO O DVJEMA ZAPOVIJEDIMA LJUBAVI, ISUS JE ISPRIPOVIJEDAO PRIČU., ČOVJEK NEKI SILAZIO PUTEM IZ JERUZALEMA U JERIHON., UPAO JE MEĐU RAZBOJNIKE., PRVI JE PROLAZIO SVEĆENIK. ZAOBIŠAO GA JE., DRUGI JE PROLAZIO LEVIT. ZAOBIŠAO GA., TREĆI JE BIO SAMARIJANAC. SAŽALIO SE., SAMARIJANAC GA JE ODVEZAO U GOSTIONICU., ISUS REČE: "IDI PA I TI ČINI TAKO"., EVANĐELJE PO LUKI, NE TOČNO: ISUS JE REKAO LJUDIMA PRAVILA ŽIVOTA., ISUS JE SLIKAO PRIČE., ČOVJEK JE SILAZIO PUTEM IZ JERUZLEMA U BETLEHAM., UPAO JE U SLAVLJE., 1. ČOVJEK GA JE POZVAO K SEBI., 2. ČOVJEK GA JE POČASTIO., 3. ČOVJEK SE POČEO SVAĐATI., BETLEHEMAC GA JE ODVEO U HOTEL., ON JE REKAO: "MORAŠ SVAKOME POMAGATI", EVANĐELJE PO MARKU,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?