1) A glogovai papot ki várta a parókián? a) visztula a kutya b) a testvére c) a falu menyecskéi 2) Gregorics Pál a szabadságharc alatt mit csinált? a) harcolt b) bújkált c) kémkedett 3) Miért nem érkezett meg Gregorics halálos ágyához Wibra Gyuri ? a) Nem küldték el a sürgönyt b) Rossz helyre küldték a sürgönyt c) Elkeveredett a sürgöny a postán 4) Mi volt Gyuri foglalkozása? a) ügyvéd b) pap c) orvos 5) Gregorics, hogyan veszítette el majdnem egész vagyonát? a) kifizette testvérei adósságát b) beleejtette a Tiszába c) beleejtette a Dunába 6) Ki vette meg Gregorics esernyőjét? a) a glogovai tisztelendő b) Bothárné a szatócsboltos c) Münz Jónás a fehér zsidó 7) Wibra Gyuri hogy ismerkedett meg Veronkával? a) egy vacsorán találkoztak b) a vásárban bemutatták neki c) Veronka fülbevalóját megtalálta Gyuri 8) Hol élt Gregorics Pál? a) Haláp b) Glogova c) Besztercebánya 9) Mi maradt a halápi portán az özvegy tanítóné halála után? a) egy liba b) egy kutya c) egy macska 10) Veronkát, hogy juttatják el a bátyjához? a) lóháton b) szekéren c) csónakon 11) Milyen színű haja volt Gregorics Pálnak? a) szőke b) fekete c) vörös 12) Gregorics Pál egyik féltestvérét, hogy hívják? a) Gábor b) Gáspár c) Géza 13) Miért nem fogadta örökbe Gregorics Pál Gyurit? a) nem szerette a gyerekeket b) féltette a fiút testvéreitől c) az édes gyermekei nem akarták 14) Gregorics Pál kincs utáni nyomozásának egyik helyszíne a) Madrid b) Libanon c) Bécs 15) A bábaszékiek mire büszkék? a) vásárukra b) templomukra c) földjükre 16) A glogovai papnak milyen testvére volt? a) kishuga b) nővére c) ikertestvére 17) Ki adta Gyurinak azt a tanácsot, hogy vegye el Veronkát? a) Münzné b) Szent Péter, Gyuri álmában c) Adameczné 18) Ki mondta Veronkának, hogy az esernyő nyelében van a bankutalvány? a) Gyuri b) talált róla egy írást c) kihallgatta Gyuri és Sztolarik beszélgetését 19) Hogyan találták meg a réten eldobott karikagyűrűt? a) Gongoly bátyja találta meg b) a kaszások találták meg, amikor lekaszálták a rétet c) Gáspár találta meg 20) Mi történt az ernyő régi nyelével? a) kidobták a szemétbe b) elveszett c) Adameczné elégette 21) Mi volt Veronka vezetékneve? a) Béji b) Bélyi c) Béllyi 22) Hol tanult Gyuri? a) Glogován b) Besztercebányán c) Szegeden 23) Gregorics Pál Wibra György fia volt? a) igen b) nem c) nem szerepel a válasz a könyvben 24) Veronka honnan tudta meg, hogy Wibra Gyuri megcsalta? a) Elmondta neki Gáspár b) Veronka kihallgatta Gyurit, úgy tudta meg c) Veronka testvére mondta el neki 25) Mi a Szent Péter esernyője műfaja? a) regény b) novella c) vers

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?