1) Ime lirika potječe od: a) imena boga pjesništva b) glazbenog instrumenta c) grčke muze zaštitnice pjesništva 2) Procvat grčke lirike je u: a) 8. st. pr. Kr. b) 5. st. pr. Kr. c) 7./6. st. pr. Kr 3) Antička podjela lirike je: a) elegija, jambografija, melika b) epika, jambografija, melika c) jambografija, melika, tragedija 4) Sve grčke pjesme vezane su uz: a) boga i religiozne svečanosti b) metar i glazbeni instrument c) prirodu i ljubav 5) Elegija je u početku a) pjesma tužne tematike b) religiozna pjesma c) vesela pjesma 6) Ime elegija potječe od frigijske riječi elegn što znači: a) cvijet b) drvo c) trstika 7) Predstavnik domoljubne elegije je: a) Mimnermo b) Tirtej c) Solon 8) Elegija je pisana u: a) daktilskom heksametru b) daktilskom pentametru c) elegijskom distihu 9) Elegija je od epa preuzela: a) stih i teme b) stih i jezik c) jezik i teme 10) Tirtejeva pjesma Dulce et decorum est pro patria mori veliča: a) vrlinu ratnika b) ratne strategije c) domoljubne pjesnike

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?