Create better lessons quicker
1) Korlátlan felelősségű vállalkozási formák a) Részvénytársaság (Rt) b) Egyéni vállalkozó c) Közkereseti társaság (Kkt) d) Korlátolt felelősségű társaság (Kft) e) Betéti társaság (Bt) 2) Törzstőke nincs meghatározva a) Egyéni vállalkozó b) Bt c) Kft d) Rt e) KKt 3) Kereskedelmi bankok feladata a) Monetáris politika b) Bankjegy és érme kibocsátás c) Aktív banki ügyletek d) Bankszolgáltatások e) Aranytartalék kezelése 4) Munkabért terhelő adók és járulékok a) nyugdíjjárulék b) személyi jövedelemadó c) egészségbiztosítási járulék d) társasági adó e) általános forgalmi adó

Gazdasági és pénzügyi ismeretek

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives