dievča - lány, váza - váza, veďľa - mellett, hodiny - óra, obraz - kép, stena - fal , dvere - ajtó, čo ? - mi ?, ki ? - kto ?, okno - ablak, kar - rameno, kár - škoda, bije - ver, krv - vér, doba/vek - kor, choroba - kór, lámať  - törni , tőr - dýka, maďar, maďarský - magyar, hovoriť - beszélni, veľmi - nagyon , pekný/pekná/pekné - szép, po slovensky  - szlovákul, dobre - jól, tichý - csendes , nízky - alacsony, veľký - nagy, sliepka - tyúk, masť - zsír, hab - pena,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?