ostať - maradni, usmievať sa - mosolyogni, takto - így, meno - név, dom - ház, garáž - garázs , oreg - dió, sem - ide, tam - oda, v tomto - ebben, daj sem - add ide, takýto - efféle /ilyen, ráno - reggel, vtedy - akkor, robiť/položiť - tenni, práve - éppen, na toto / tadiaľto - erre, pomalý - lassú, adni - dať, kapni - dostať, vrch - hegy, záhrada - kert, predizba/ predsieň - előszoba, ihla  - tű, človek - ember, chlapec - fiú, kniha  - könyv, ceruzka - ceruza, zošit - füzet, aj - is,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?