1) V maďarčine nemáme rody. 2) Podstatné mená majú často určitý člen a, az. (a - stojí za slovom kt. začína na spoluhlásku, az pred slovom ktoré začína na samohlásku) 3) Slová zakončené na krátke a,e sa pri priberaní prípon predĺžia. (szoba - szobában) 4) Postpozície (napr. mellet) stoja vždy za meno na kt. sa vzťahujú. 5) Príslovková prípona - na - pripájame -n,on,en,ön (n - pripájame k slovám zakončené na samohlásku) 6) Egy - neurčity člen (nejaký, akýsi) / zároveň číslovka 1 7) Spojka Is - býva za slovom ku ktorému bezprostredne patrí. 8) Príslovková prípona - v- pripájame - ban, ben

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?