אִמָּא - אַבָּא, אָח - אָחוֹת, סַבָּא - סָבְתָא, דּוֹד - דּוֹדָה, בַּת דּוֹדָה - בֵּן דּוֹד, אַחְיָן - אַחְיָנִית, נֶכְדָּה - נֶכֶד, נִין - נִינָה,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?