1) Povijest je... a) prošlost b) sadašnjost c) budućnost 2) Povijest je znanost koja proučava prošlost a) ljudi b) biljaka c) životinja 3) Ljudi koji proučavaju povijest su a) biolozi b) matematičari c) povjesničari 4) Otac povijesti je... a) Arhimed b) Dragutin Gorjanović Kramberger c) Herodot 5) Crteži u spiljama, kosti i stare knjige su... a) povijesni znakovi b) povijesne stvari c) povijesni izvori 6) Narodne bajke a) usmena predaja b) slikovni izvor c) materijalni izvor 7) Stare knjige čuvamo u... a) centru za kulturu b) knjižnicama c) školama 8) Stare predmete, kipove i slike čuvamo u... a) muzejima b) arhivima c) centru za kulturu 9) Stare dokumente i fotografije čuvamo u... a) galerijama b) centru za kulturu c) arhivima

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?