Create better lessons quicker
Alegorija - proširena metafora, Poredba - uspoređivanje pojmova, Inverzija - obrnut poredak riječi, Gradacija - Nađite me, vežite me, spalite moje sjećanje, zakopajte moje sunce..., Hiberbola - Imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine..., Epitet - Olovne i teške snove snivaju..., Asonanca - ponavljanje samoglasnika, Aliteracija - ponavljanje suglasnika, Onomatopeja - Klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives