פֶּה, שֵׁן, נֵר, לֵב, עֵץ, צֵל, בֶּן,

מילים בצירי ובסגול - שתי אותיות

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?