1) Ki volt a magyar békedelegáció vezetője az első világháború utáni béketárgyalásoknál? a) Kun Béla b) Horthy Miklós c) gróf Károlyi Mihály d) gróf Apponyi Albert 2) Mikor írták alá a trianoni békét? a) 1920. június 4-én b) 1919. június 4-én c) 1920. június 5-én d) 1922. június 3-án 3) Miről rendelkezett a békeszerződés? a) Területi rendelkezések, katonai rendelkezések, nemzetiségek börtönbe zárása b) Területi rendelkezések, jóvátételi kötelezettség, katonai előírások c) Katonai előírások, sóbányák megadóztatása, kereskedelmi bojkott, jóvátételi kötelezettség d) Csak a területeket csatolták el. 4) A területek elcsatolásával mely fontos nyersanyagforrásokat veszítette el az ország? a) arany, ezüst, réz b) nemesfémek és földgáz c) kősó, kőszén, kőolaj, nemesfémek, vasérc és a faálomány jelentős része d) faállomány és kősó 5) Hozzátevőlegesen hány menekült érkezett az "anyaországba"? a) 200 ezer b) 400 ezer c) 20 ezer d) 600 ezer 6) Hány főre maximalizálták a toborzott sereg létszámát? a) 35 ezer fő b) 350 ezer fő c) 30 ezer fő d) 25 ezer fő 7) Magyarország mekkora részét csatolták el a trianoni békével? a) 2/5-ét b) 2/3-át c) 1/3-át d) 1/4-ét 8) Egyetlen városban írtak elő népszavazást. Melyik város volt az? a) Kassa b) Szeged c) Sopron d) Budapest 9) Mit jelent a revízió? a) A határok felülvizsgálatára törekvő politikát a trianoni béke után. b) A trianoni béke alá nem írását. c) A népszavazás másik elnevezése. d) Idegen katonai megszállást.

A trianoni békeszerződés

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?