ללמוד - לומד, לעבוד - עובד, לדעת - יודע, לכתוב - כותב, לקרוא - קורא, לשאול - שאל, לומר - אמר, ללכת - הולך, לצאת - יוצא, לשבת - יושב, לנסוע - נוסע, לאהוב - אוהב, לעזור - עוזר, לאכול - אוכל,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?