90, 40+3, 57, 40+7, 70+4, 70+5, 64, 95, 30,

התאם את המספר / התרגיל לייצוג שלו

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?