1) Što je Kreta? a) Otok b) Grad c) Država 2) Kako se zove sport prikazan na slici? a) Hrvanje  b) Boks c) Golf 3) Ostatci stare Troje nalaze se u današnjoj... a) U Grčkoj b) U Turskoj c) U Bosni 4) Tko čini obični puk? a) Oni koje se ne ubrajaju u aristokraciju b) Grčki kraljevi c) Robovi 5) Što je pronađeno na Korčuli? a) Solana b) Baščanska ploča c) Lumbardski natpis 6) Koja slika prikazuje Kairoosa? a) b) c) 7) Kako se zove grčki ratni brod? a) Trijera b) Titanik c) Tratijer 8) Spartanci su većinom bili ... a) Robovi b) Ratnici c) Poljodjelci 9) Koje su reforme uveli Solon i Klisten? a) Vojnu reformu b) Agro reformu c) Reforma za bolji položaj demosa 10) Što je na slici? a) Narodna skupština b) Priprema za rat c) Klanjanje Zeusu 11) Tko je Tukidid? a) Grčki povijesničar b) Matematičar c) Kralj 12) Kako se zove Makedonski novac? a) Filipov novac b) Aleksandrov novac c) Smaragd

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?