1) מי דרש לשחרר את בני ישראל ממצריים? a) משה b) בת פרעה c) יוכבד 2) איך קראו להוריו של משה? a) בת פרעה ורעמסס b) יוכבד ועמרם c) אדם וחווה 3) מדוע קיבלו המצרים מכות? a) משום שמשה רצה להראות כמה הוא חזק b) משום שפרעה העליב את משה c) משום שפרעה סרב לשחרר את בני ישראל 4) בליל הסדר קוראים... a) בתורה b) בהגדה c) בסידור 5) מה פירוש המילה " בני חורין"? a) הבנים של חורין b) חופשיים c) עבדים 6) כמה מכות הטיל אלוהים על פרעה ? a) 5 b) 3 c) 10 7) מה מציין חג הפסח? a) ניצחון המכבים b) נס פח השמן c) יציאת בני ישראל מעבדות מצריים 8) למה משה הפך את המטה שלו? a) לנחש b) לעכבר c) ללטאה 9) מה בנו " בני ישראל"? a) פירמידות b) וילות c) ארמונות 10) למה אוכלים מצות בפסח? a) כי זה טעים b) כי אין משהו אחר לאכול c) כדי לזכור שבני ישראל יצאו ממצריים והבצק לא הספיק לטפוח 11) כשהמצרים חצו את ים סוף... a) הם תפסן את בני ישראל b) הם טבעו בים c) הם החליפו את הבגדים הרטובים

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?