1) Psí bouda je OB_DLÍ pro psa. a) ý b) i c) í d) y 2) Na poli zrálo OB_LÍ. a) ý b) i c) í d) y 3) Ty stromy stojí BL_ZKO u sebe. a) i b) í c) y d) ý 4) Celou noc hřmělo a BL_SKALO se. a) i b) í c) y d) ý 5) Jana nosí prstýnek s BL_SKAVÝM kamínkem. a) i b) í c) y d) ý 6) V sobotu jsme B_LI v zoologické zahradě. a) i b) y c) í d) ý 7) Za chvíli hodiny ODB_JÍ půlnoc. a) i b) í c) y d) ý 8) Máš NAB_JEČKU na mobil? a) i b) í c) y d) ý 9) V zimě jezdíme L_ŽOVAT. a) i b) y c) í d) ý 10) Vidíš tu V_SOKOU horu? a) i b) y c) í d) ý 11) Podnikli jsme horolezecký V_STUP. a) i b) y c) í d) ý 12) Na nebi V_ŠLA první hvězda. a) i b) y c) í d) ý 13) Nesedej si na tu ROZV_KLANOU stoličku. a) i b) y c) í d) ý 14) Maminko, v_právěj mi pohádku. a) i b) y c) í d) ý 15) Znáš pohádku o P_ŠNÉ princezně? a) i b) y c) í d) ý 16) M_SLIVEC se stará v lese o zvířátka. a) i b) y c) í d) ý 17) V řece plavaly dvě hbité a mrštné V_DRY. a) i b) y c) í d) ý 18) V_Š, kolik je pětkrát pět milionů? a) i b) í c) y d) ý 19) Divizna rostla V_Š a výš, až byla nejvyšší ze všech okolních rostlin. a) i b) í c) y d) ý 20) Na podzim padá L_STÍ ze stromů. a) i b) í c) y d) ý 21) Moje babička B_DLÍ v Novém Bydžově. a) i b) í c) y d) ý 22) Babička s dědečkem nařídili BUDUL_NKOVI, aby lišce neotvíral. a) i b) í c) y d) ý 23) Zloděj si ODP_KÁVÁ trest ve vězení. a) i b) y c) í d) ý 24) Na louce rostly žluté PAMPEL_ŠKY. a) i b) í c) y d) ý 25) V divadle hráli pohádku Dlouhý, Široký a B_STROZRAKÝ. a) i b) í c) y d) ý 26) Krásné V_LY vily na louce věnce z květin. a) i b) í c) y d) ý 27) Hladoví vlci V_LI na měsíc. a) i b) í c) y d) ý 28) Kolik je POLOV_NA z dvaceti? a) i b) í c) y d) ý 29) Jaký ti vyšel V_SLEDEK příkladu? a) i b) í c) y d) ý 30) Na trávě se TŘP_TÍ rosa. a) i b) í c) y d) ý 31) Pes HL_DÁ ovečky. a) i b) í c) y d) ý 32) Býk je velmi S_LNÉ zvíře. a) i b) í c) y d) ý 33) Podej mi M_DLO, prosím. a) i b) í c) y d) ý 34) Já a ty, to jsme M_. a) i b) í c) y d) ý 35) Nejraději mám pohádku Krtek a L_ZÁTKO. a) i b) í c) y d) ý 36) Ukliď talíře a hrnky na POL_ČKU. a) i b) í c) y d) ý 37) Usmažíme řízky, podej mi PÁNV_ČKU. a) i b) í c) y d) ý 38) Malá Lída hraje na KLAV_R. a) i b) í c) y d) ý 39) V zimě STAV_ME sněhuláka. a) i b) í c) y d) ý 40) Byla to klidná řeka. Voda v ní líně PL_NULA. a) i b) í c) y d) ý 41) Nesmíme PL_TVAT jídlem ani vodou. a) i b) í c) y d) ý 42) Umíš vyjmenovat, co všechno Otesánek SPOL_KAL? a) i b) í c) y d) ý 43) V_ jste ten film neviděli? a) i b) í c) y d) ý 44) Dneska mi V_PADL další zub. a) i b) í c) y d) ý 45) Na konci PROS_NCE slavíme Vánoce. a) i b) í c) y d) ý 46) Musíš mi dát bonbón, SL_BIL jsi mi to! a) i b) í c) y d) ý 47) Proč jsi včera NEB_L na školní besídce? a) i b) í c) y d) ý 48) Když budeš P_LNÝ, budeš mít hezké vysvědčení a rodiče na tebe budou pyšní. a) i b) í c) y d) ý 49) Na okně seděly dvě S_KORKY. a) i b) í c) y d) ý 50) Motýlům, mouchám, komárům a beruškám říkáme jedním slovem HM_Z. a) i b) í c) y d) ý 51) Krtek patří mezi HM_ZOŽRAVCE. a) i b) í c) y d) ý 52) Luční KOB_LKA mi vyskočila přímo do klína. a) i b) í c) y d) ý 53) Malíři všechny stěny vymalovali B_LOU barvou. a) i b) í c) y d) ý 54) Kryštof Kolumbus je slavný cestovatel, který DOB_L Ameriku. a) i b) í c) y d) ý 55) Když princ POL_BIL žábu, změnila se na princeznu. a) i b) í c) y d) ý 56) Mám rád buchty s mákem, tvarohem i POV_DLY. a) i b) í c) y d) ý 57) Kráva patří mezi B_LOŽRAVCE, protože jí trávu a byliny. a) i b) í c) y d) ý 58) Potřebuju si DOB_T baterku do tabletu. a) i b) í c) y d) ý 59) Odvážný rytíř POB_L všechny nepřátele. a) i b) í c) y d) ý 60) U babičky jsme POB_LI jen chvilku. a) i b) í c) y d) ý 61) Jak se ti L_BILO v Liberci? a) i b) í c) y d) ý 62) Rybáři V_LOVILI plné sítě ryb. a) i b) í c) y d) ý 63) Ludmila všechny kluky hází do jednoho P_TLE. a) i b) í c) y d) ý 64) Myslivec hlídá, aby mu do revíru nechodili pytlačit P_TLÁCI. a) i b) í c) y d) ý 65) Papírového draka jsem slepil LEP_DLEM. a) i b) í c) y d) ý 66) Trochu mě P_CHÁ v uchu. a) i b) í c) y d) ý 67) Krysař pískal na P_ŠŤALU a odvedl všechny krysy z města. a) i b) í c) y d) ý 68) Kamarád Ferdy Mravence se jmenuje Brouk P_TLÍK. a) i b) y c) í d) ý 69) NETOP_ŘI spí zavěšeni hlavou dolů. a) i b) í c) y d) ý 70) Včely létají ze stromu na strom a přitom OP_LUJÍ všechny květy. a) i b) y c) í d) ý 71) Vzal jsem pilku, piloval jsem a piloval, až ze dřeva lítaly P_LINY. a) i b) y c) ý d) í 72) Šli jsme dlouhou cestu, trmáceli jsme se z kopce do kopce a přitom jsme KLOP_TALI o kameny. a) i b) í c) y d) ý 73) Patří jelen mezi lichokopytníky, nebo mezi SUDOKOP_TNÍKY? a) i b) í c) y d) ý 74) Kdo zlobí, musí potom ZP_TOVAT svědomí. a) i b) í c) y d) ý 75) Měl bys dodržovat P_TNÝ režim. a) i b) í c) y d) ý 76) Pepík neví, že paní učitelce nemůže tykat, že jí musí jí V_KAT. a) i b) í c) y d) ý 77) Náklaďák veze hromadu P_SKU. a) i b) í c) y d) ý 78) Náš pes měl oteklé P_SKY, protože ho píchla vosa. a) i b) í c) y d) ý 79) Pane doktore, mě nebolí stehno, ale L_TKO. a) i b) í c) y d) ý 80) Před spaním si ROZSV_TÍM lampičku u postele a budu si číst knížku. a) i b) í c) y d) ý 81) Kočka našlapuje potichu, aby ji myš NESL_ŠELA. a) i b) í c) y d) ý 82) Když byl tatínek malý, SL_CHÁVAL příběhy, které mu vyprávěli dědeček s babičkou. a) i b) í c) y d) ý 83) Fouká vítr a z nebe se S_PE sníh. a) i b) í c) y d) ý 84) Bolelo ho v krku, kašlal, S_PAL a pořád si utíral nos. a) i b) í c) y d) ý 85) SLEP_Š sice vypadá jako had, ale patří mezi ještěry. a) i b) í c) y d) ý 86) Až POV_ROSTU, bude ze mě hokejista. Jako strejda Viktor. a) i b) í c) y d) ý 87) Ve škole jsou paní učitelky a V_CHOVATELKY. a) i b) í c) y d) ý 88) Vyndej z pusy tu ŽV_KAČKU! a) i b) í c) y d) ý 89) BRZ_, brzičko bude Silvestr a Nový rok. a) i b) y c) ý d) í 90) V_TĚZEM se stane ten, kdo nasbírá nejvíc hub. a) i b) í c) y d) ý

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?