Create better lessons quicker
1) Na geografskoj karti nizine su prikazane a) plavom bojom. b) žutom bojom. c) zelenom bojom. 2) Nizine su područja a) do 500m nadmorske visine. b) do 200m nadmorske visine. c) preko 1000 m nadmorske visine. 3) Nizinski krajevi smjestili su se a) uz Jadransko more. b) između rijeka Mure, Drave, Save i Dunava. 4) U nizinskom kraju prevladavaju a) nizine i polja. b) brežuljci i gore. c) planine i more. 5) Najpoznatije šume nizinskog kraja su a) šume bora. b) šume hrasta. c) šume bukve. 6) Kuće u selima nizinskog kraja obično su sagrađene a) raštrkano i uz ceste. b) uz polja i zbijeno. c) uz ceste i u nizu. 7) Nizinski kraj naziva se a) žitnicom naše domovine. b) kazalištem naše domovine. c) ribarnicom naše domovine.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives