Create better lessons quicker
ratarstvo - Gospodarska grana koja se bavi obrađivanjem zemlje., stočarstvo - Gospodarska grana koja se bavi uzgojem domaćih životinja., povrtlarstvo - Gospodarska grana koja se bavi uzgojem povrća. tinja., voćarstvo - Gospodarska grana koja se bavi uzgojem voća., vinogradarstvo - Gospodarska grana koja se bavi uzgojem vinove loze., maslinarstvo - Gospodarska grana koja se bavi uzgojem maslina., šumarstvo - Gospodarska grana koja se bavi sadnjom i sječom šuma., industrija - Gospodarska grana koja se bavi proizvodnjom u tvornicama., školstvo - Gospodarska grana koja se bavi obrazovanjem ljudi., zdravstvo - Gospodarska grana koja se bavi liječenjem ljudi., promet - Gospodarska grana koja se bavi prijenosom stvari i prijevozom ljudi., trgovina - Gospodarska grana koja se bavi prodajom., bankarstvo - Gospodarska grana koja se bavi novcem., turizam - Gospodarska grana koja se bavi iznajmljivanjem smještaja, organizacijom izleta itd.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives