Create better lessons quicker
Jezus , jest, światłością, świata,, nie będę, chodził , w ciemności.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives