Create better lessons quicker
מה הדבר שאתה הכי אוהב לאכול?, עליך להביא משהו ירוק, איזה משחק אתה הכי אוהב לשחק?, הכנת ציור מקרונפלקס, ספר משהו על המשפחה שלך., מה שם החברים הכי טובים שלך, עליך להביא חפץ עגול, איזה שיעור אתה הכי אוהב ללמוד, ספרי עם מי אתה הכי אוהב להיות, מה הדבר שאתה הכי מתגעגע אליו, איזה שיעור אתה לא אוהב , איזה ענף ספורט הכי אהוב עליך, מה אתה מעדיף? לימודים מהבית או בבית הספר? , משאלות שהיית מבקש מדג זהב 3, אבן נייר או מספריים.

מפגש משחק עם אילאי

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives