Create better lessons quicker
الانقسام المنصف - ينتج عنه اربع خلايا في كل خلية 23 كروموسوم, الانقسام المتساوي - ينتج عنه خليتين في كل خلية 46 كروموسوم, الزيجوت - اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث,

الصفات والوراثة

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives