Create better lessons quicker
حرف صحيح: مال , قلم, اسم مقصور: غنى , قرى , تاء مربوطة : كرة , حديقة , اسم منتهي بألف فوقها همزة: نبأ, منشأ, اسم منتهي بهمزة قبلها حرف صحيح ساكن : بدء, تبوء, الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف: سماء, عشاء,

تنوين النصب

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives