Create better lessons quicker
1) من النماذج الفكرية a) نموذج الكرة الارضية b) حركة لصفائح الارضية c) نموذج انشتاين 2) النظريه العلمية هي a) تصف سلوك معينا في الطبيعة b) علم يهتم بدراسة انظمة الارض c) محاولة لتفسير سلوك اونمط معين في الطبيعة 3) اهميةاعادة التجارب العلمية a) لتكون البيانات محددة b) لدعم البيانات c) للتسيجيل الملاحظة 4) اذاكانت السرعة في تزايد يكون التسارع a) عكس السرعه b) في نفس اتجاة السرعة c) لايتغير التسارع 5) نص قانون نيوتن الثاني a) لكل جسم ردة فعل مساوية فيالمقدار ومعاكسة في الاتجاة b) الجسم المتحك لايغير من حركته ما لم تؤثر فيه قوى غير متزنه c) التسارع يساوي حاصل قسمة القوى المحلة على الكتلة 6) تسهل الالات الشغل عن طريق a) تخفيف العب b) تقليل الجهد c) تغير مقدار القوة اوتغير اتجاه القوة 7) حددي نوع التغير حرق السكر a) تغير كميايئ b) تغير فيزيائي c) درجة انصهار 8) حددي نوع التغير ذوبان الجليد a) تغيرفيزيائي b) غليان c) تغير كميائي

lمادة العلوم اول متوسط

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives