Create better lessons quicker
להתקשר לסבא וסבתא ולשוחח איתם, ללמוד עם חברותא משנה, להדיח את כלים , לעשות ריצה בשכונה, לשחק עם אח קטן, לכתוב פתק משמח לאבא ואמא, להכין צ'ופר לאח או אחות, לסדר לאח/אחות את המיטה , להכין ארוחת בקר/צהריים/ערב לבני המשפחה, להכין בקפלות מגדל גבוה יותר ממני, להתקשר לחבר ולהתעניין בשלומו, לעשות /לסדר כביסה, לספר סיפור לאח קטן, לחשוב על מעשה טוב ולעשות אותו, לסייע בעבודת בית נדרשת, לומר פרקי תהילים להצלחת עם ישראל ולרפואת כל החולים, להכין עץ משפחה כמה שיותר גדול, לעשות סיבוב באופניים יחד עם אח או חבר.

? מה עשיתי היום

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives