Create better lessons quicker
סרט/ סדרה טובים שראיתי בזמן האחרון, מאכל שבישלתי/ אפיתי בעצמי, דבר חדש שלמדתי על עצמי/ על המשפחה שלי בתקופה האחרונה, שיחה טובה שהיתה לי עם מישהו/ מישהי בשכבה בזמן האחרון, אם הייתי מנהל/ת את המדינה עכשיו מה הדבר הראשון שהייתי עושה כדי לשפר את המצב, משחק שמעביר לי טוב את הזמן בסגר/ בבידוד, המוזיקה שאני הכי שומע/ת עכשיו, דבר חדש שבא לי ללמוד לעשות בבית, נוהל הקורונה השנוא עלי, היתרון הכי גדול שאני מוצא/ת בסגר, פעילות גופנית שהצלחתי לעשות בסגר/ בבידוד, משהו שהייתי רוצה שילמדו אותנו לעשות באופן מאורגן.

גלגל המזל 1

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives