Create better lessons quicker
1) Bahasa Hukuman: "Baris akan menghadap ke hadapan, ke kanan pusing" a) PUSING DALAM BARISAN b) REHATKAN DIRI c) MEMBERI HORMAT(HORMAT KE KANAN) d) KELUAR BARIS 2) Lengkapkan Persetiaan Pandu Puteri: Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia, dengan sedaya upaya, menunaikan kewajiban saya kepada Tuhan, Raja dan _________________ , menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang kepanduan. a) NEGARA MALAYSIA b) MALAYSIA c) NEGARA SAYA MALAYSIA d) NEGARA 3) Berikut ialah undang-undang Pandu Puteri Tunas KECUALI: a) SEORANG PANDU PUTERI TIDAK SUKA MENOLONG ORANG LAIN b) SEORANG PANDU PUTERI SENTIASA SOPAN SANTUN c) SEORANG PANDU PUTERI BOLEH DIPERCAYAI d) SEORANG PANDU PUTERI SENTIASA MENURUT PERINTAH 4) Apakah cogankata Pandu Puteri Tunas? a) SEDIA MEMBANTU b) SUKA MENOLONG ORANG c) SUKA MENYOAL d) TOLONG ORANG SELALU 5) Bagaimanakah cara berjabat tangan Pandu Puteri Tunas? a) MENGGUNAKAN TANGAN KANAN DENGAN AHLI YANG BERPAKAIAN SERAGAM YANG LAIN b) MENGGUNAKAN TANGAN KIRI DENGAN AHLI YANG BERPAKAIAN SERAGAM YANG LAIN c) MENGGUNAKAN KEDUA-DUA TANGAN DENGAN AHLI YANG BERPAKAIAN SERAGAM YANG LAIN d) TIDAK ADA CARA BERSALAMAN YANG BERKHUSUS 6) Lengkapkan lagu berikut: PUTERI TUNAS BERTUJUAN _______________ DAN BERKAWAN a) MENOLONG b) MEMBIARKAN  c) MEMBANTU d) BEKERJASAMA 7) Di antara berikut, yang manakah bukan nama kumpulan berenam? a) KESIDANG b) RAYA c) MELUR d) TERATAI

Kuiz Asas Kawad Kaki Pandu Puteri Tunas

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives