Co to denudacja?, Zdefiniuj "stalagmit"., Podaj przyczyny zachodzenia osuwania., Wytłumacz na czym polega obrywanie., Wyjaśnij jak powstają lejki krasowe., Zdefiniuj "stalaktyt"., Co to jest erozja?, Podaj rodzaje ujść rzecznych., Wymień rodzaje wydm., Co to jest estuarium?, Opisz jak powstają starorzecza., Jakie są rodzaje wietrzeń?, Wymień twory działalności niszczącej lądolodów., Podaj rodzaje erozji., Wymień rodzaje wybrzeży., Wymień działalność budującą lądolodów., Co to korazja?, Jak powstaje dolina U-kształtna?, Co to erozja eoliczna?, Wyjaśnij pojęcie "mierzeja"., Wyjaśnij pojęcie "abrazja"..

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?