Igaz: A legkisebb négyjegyű szám nagyobb a legnagyobb háromjegyű számnál., A legnagyobb háromjegyű szám ezresekre kerekített értéke a legkisebb négyjegyű szám., A legnagyobb négyjegyű és háromjegyű szám ugyanolyan számjegyekből áll., A legnagyobb négyjegyű és a legkisebb ötjegyű szám különbsége 1., Hamis: A legkisebb háromjegyű, négyjegyű és ötjegyű számok alaki értékei ülönböznek., A legkisebb háromjegyű és a legkisebb négyjegyű szám különbsége nem 900.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?