1) POD a) b) c) d) 2) MIĘDZY a) b) c) d) 3) NA a) b) c) d) 4) OBOK a) b) c) d) 5) ZA a) b) c) d) 6) PRZED a) b) c) d) 7) W a) b) c) d) 8) NAD a) b) c) d)

Orientacja w przestrzeni - wskaż obrazek

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?