1) POD a) b) c) d) 2) MIĘDZY a) b) c) d) 3) NA a) b) c) d) 4) OBOK a) b) c) d) 5) ZA a) b) c) d) 6) PRZED a) b) c) d) 7) W a) b) c) d) 8) NAD a) b) c) d)

Orientacja w przestrzeni - wskaż obrazek

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?