Create better lessons quicker
Dewiswch un agwedd sy'n debyg yn y ddau destun a dywedwch pam eich bod yn dweud hynny., Pa bethau tebyg sy'n cael eu defnyddio yn y ddau destun er mwyn cyfleu'r un syniad?, A oes un yn llwyddo'n well na'r llall? Pam hynny?, A oes nodweddion gwahanol yn cael eu defnyddio er mwyn cyfleu'r un syniad? Pa un sy'n llwyddo orau?, Pa ddyfyniadau o'r gerdd y gallwn ni eu cysylltu gyda'r testun?, Pa nodwedd yn y ddau destun sy'n cyfleu agwedd yr awduron fwyaf effeithiol?,

Fy Ngwlad a Chlawr Tafod

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives