CENZUS - A vagyoni helyzet alapján történő csoportosítás, BÉRMUNKÁS - Gyárakban (manufaktúrákban) fizetésért dolgozó munkás., KAPITALIZMUS - Tőkés társadalom., VETÉSFORGÓ - A földet ugar nélkül művelő mezőgazdasági termelési forma., ABSZOLUTIZMUS - Önkényuralom., TŐKÉS - Gyárat, bankot, kereskedelmi céget stb. alapító és birtokló vállalkozó., ALKOTMÁNY - Az állam alaptörvénye., VÁLASZTÓJOG - Beleszólás az állam ügyeibe., DRAKE - A királynő kalóza., PROTESTÁNS - A reformáció valamely ágazatához tartozó személy., JEZSUITA - Loyolai Ignác alapította katolikus szerzetesrend., PARLAMENT - Törvényhozó testület.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?