פעל: וַיֹאמֶר, לִשְׁמֹעַ, לִקְבֹּר, וַיִתֶּן, וַיָקָם, לֵאמֹר, וַיַעַן, וַיְדַבֵּר, וַיִשְׁמַע, וַיִשְׁקֹֹל, קָבַר, שׁם עצם: וְהָאָרֶץ, הַאֹהֶל, אִישׁ, לְעַם, לְבְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּכֶּסֶף, אַרְבַּע, הַשָׂדֶה, הָעֵץ, שָׂרָה, לְאַבְרָהָם,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?