1) Koji matematicar se smatra ocem geometrije? a) Euklid b) Arhimed c) Pitagora 2) 23 + 3 ÷ 3 je: a) 8 b) 24 c) 25 3) Koji od ovih brojeva nije kvadrat? a) 169 b) 225 c) 186 4) Kako se zove trougao cije su dve stranice jednake? a) jednakostranicni b) jednakokraki c) pravougli 5) Koliko dijagonala ima u jednom cetvorouglu? a) 3 b) 1 c) 2 6) Ako je stranica kvadrata 7cm, povrsina je? a) 14 b) 35 c) 49 7) Ostar ugao je: a) manji od pravog ugla b) veci od pravog ugla c) 90 stepeni 8) Kojom jedinicom se meri duzina i sirina? a) litar b) gram c) metar 9) - 10 - (-6) je: a) -19 b) 19 c) -4 10) Koliko 5 dm ima m? a) 0,5m b) 50m c) 0.05m

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?