Create better lessons quicker
1) Svaki [pozitivan ] racionalni broj veći je od nule. 2) Svaki negativan racionalni broj [manji] je od nule. 3) Svaki pozitivan racionalni broj veći je od svakog [negativnog] racionalnog broja. 4) Od dvaju [negativnih] racionalnih brojeva veći je onaj koji ima manju apsolutnu vrijednost. 5) Upamtimo : [Desno] je uvijek veće od [lijevog]. 6) 3/4 [>] 0 7) -1/2 [<] 0 8) 3/4 >[ - 5/2] 9) 1/2 < [4/3] 10) [-29.07] > -34.21 11)[- 35.5] < 2.1 12) -3.501 [=] -3.501.

igra 6

Created bymegy357

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives