Poprawnie: brać  , czytać , dawać  , iść, jechać , jeść , kupować  , palić , mówić, nazywać , odwiedzać, oglądać, pić=, pisać , pomagać, budzić , robić, uczyć się, widzieć, zwiedzać, Niepoprawnie: wziąć, przeczytać, dać, pójść, pojechać, zjeść, kupić, zapalić, powiedzieć, nazwać, odwiedzić, obejrzeć, wypić, napisać, pomóc, obudzić, zrobić, nauczyć się, zobaczyć, zwiedzić,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?