OPUSZCZAĆ,ZOSTAWIAĆ leave left left, POŻYCZYĆ lend lent lent, TRACIĆ,GUBIĆ lose lost lost, ROBIĆ make made made, SPOTYKAĆ meet met met, PŁACIĆ pay paid paid, KŁAŚĆ put put put, CZYTAĆ read/riːd/ read/re:d/ read/re:d/, JECHAĆ ride rode ridden, DZWONIĆ ring rang rung, BIEGAĆ run ran run, MÓWIĆ say said said, WIDZIEĆ see saw seen, SPRZEDAWAĆ sell sold sold, WYSYŁAĆ send sent sent, ŚPIEWAĆ sing sang sung, SPAĆ sleep slept slept, MÓWIĆ speak spoke spoken, STAĆ stand stood stood, ZAMIATAĆ sweep swept swept, PŁYWAĆ swim swam swum, BRAĆ take took taken, UCZYĆ_KOGOŚ teach taught taught, DRZEĆ,RWAĆ tear tore torn, POWIEDZIEĆ tell told told, MYŚLEĆ think thought thought, RZUCAĆ throw threw thrown, ROZUMIEĆ understand understood understood, OBUDZIĆ_SIĘ wake woke woken, NOSIĆ wear wore worn, PISAĆ write wrote written, WYGRYWAĆ win won won.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?