1) Именице су: a) променљива врста речи које означавају имена предмета, бића и појава.  b) променљива врста речи које означавају радњу. c) непроменљива врста речи. 2) Именице се мењају по: a) роду, броју и падежу. b) данима у недељи. c) начину на који их говоримо. 3) Именица "мама" је: a) женског рода у множини. b) женског рода у једнини. c) мушког рода. 4) Реч "Дунав" је: a) заједничка именица женског рода. b) властита именица женског рода. c) властита именица мушког рода. 5) Заједничке именице пишу се: a) малим почетим словом. b) великим почетним словом. c) како ко жели. 6) Пронађи ПРАВИЛНО написану реченицу: a) Мој папагај се зове папагај. b) Мој папагај се зове Папагај. c) Мој Папагај се зове папагај. 7) Именица "сестре" је: a) средњег рода. b) женског рода. c) мушког рода. 8) Именица "јаје" је: a) мушког рода у једнини. b) средњег рода у једнини. c) женског рода у једнини. 9) Множина од именице "клупа" је: a) клупице. b) клупе. c) глупе. 10) Властитим именицама означавају се: a) властита имена људи, градова, река, села, планина, мора, океана, долина, котлина... b) имена цветова, облака и трава. c) имена предмета око нас. 11) Пронађи ТАЧАН одговор! Властите именице су: a) дан, ноћ, дрво, Цвет, Мајмун. b) Клупа, Столица, сок, Шоља, Метар. c) Бегеј, Зрењанин, Дејан, Андрија, Нови Сад, Београд, Кики. 12) Која је реченица ТАЧНО написана? a) У мом одељењу су: Милица, Лана, Теодора, Хелена, Мија, Ања, Тијана, Саша и Магдалина.  b) У мом одељењу су Милица, Лана, Теодора, Хелена, Мија, Ања, Тијана, Саша и Магдалина. c) У мом одељењу су Милица, лана, Теодора, хелена, Мија, ања, Тијана, Саша и магдалина. 13) Како се пишу имена кућних љубимаца? a) Малим почетним словом. b) Како мама каже. c) Великим почетним словом. 14) "Телефон" је именица; a) женског рода у множини. b) мушког рода у једнини. c) средњег рода у једнини. 15) Имена река пишу се: a) великим почетним словом. b) малим почетним словом. c) Не пишу се, у њима се плива! 16) Пронађи ПРАВИЛНО написану реченицу: a) Маја и петар воле ветар. b) Маја и петар воле Ветар. c) Маја и Петар воле ветар. 17) Имена градова су: a) Нови Сад, Крагујевац, Београд, Србија, Бугарска, Зрењанин. b) Сомбор, Зрењанин, Београд, Ваљево, Краљево, Ниш. c) Бугарска, Београд, Нови Сад, Дунав, Сава, Бегеј. 18) Под којим словом се крије именица која није заједничка? a) МАМА, ТАТА, БАБА, ДЕДА, КУЧЕ, МАЧЕ, ПАЧЕ b) СИР, МИШ, СТАЈИЋЕВО, МАМА, ТАТА, БАБА, ДЕДА c) СИР, МИШ, МАМА, ТАТА, ПАЧЕ, МАЧЕ, КУЧЕ 19) Која реченица је ПРАВИЛНО написана? a) Идем у школу "Жарко зрењанин" у Зрењанину. b) Идем у школу "Жарко Зрењанин" у зрењанину. c) Идем у школу "Жарко Зрењанин" у Зрењанину. 20) Која од ових речи је заједничка именица средњег рода у множини? a) столови b) волови c) кучићи 21) Именица "писмо" у множини гласи: a) писамце b) писма c) нисмо 22) У којој реченици су све именице женског рода? a) Јадранка и Ивана пишу писма. b) Марија и Сара пишу домаће задатке. c) Јана и Слађана пишу белешке. 23) У којој реченици НИСУ све именице мушког рода? a) Другари Марко и Милош играју фудбал. b) Другари Филип и Драган се играју лоптом. c) Другари Јован и Вук тренирају теквондо. 24) Под којим словом су све именице у множини? a) столице, полице, трепавице, латице b) столице, полице, трепавица, латица c) столица, полице, трепавице, латице 25) Која од ових реченица НИЈЕ правилно написана? a) Максим и Николај живе у Зрењанину. b) Аца и Огњен желе да иду на Гоч. c) Лазар и Леон пливају у бегеју.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?