Sıdk - Peygamberlerin doğru sözlü olmaları, Emanet - Peygamberlerin güvenilir olmaları, Fetanet - Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları, İsmet - Peygamberlerin günah işlemekten uzak olmaları, Tebliğ - Peygamberlerin, Allah’tan (cc) aldıkları ilahi mesajları insanlara ulaştırmaları, Mucize - Peygamberlerin göstermiş oldukları olağanüstü iş ve hâllerdir., Beyan - Peygamberlerin, Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını uygulamalı olarak insanların anlayacağı şekilde açıklaması, Davet - Peygamberlerin, gönderildikleri toplumları Allah’a (cc) imana, güzel ahlaka ve iyiliklere çağırmaları.,

6.1.2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?